ตัวแทนจำหน่ายภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

บริษัท เพิ่มพูนโอมช็อปรีเทล จำกัด

663 หมู่ 133 ต. บัวขาวอกุยนารายณ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-522-444

สมบูรณ์ภัณท์เฟอร์นิเจอร์

106 ถ. ชัยสุนทร อ. เมือง . จังหวัด กาฬสินธุ์

โทร 043-820-189

ขอนแก่น

เอส อาร์โฮมโฮมเซ็นเตอร์

243/2 ถ. มิตรภาพต. ศิลาอ. เมืองจ. ขอนแก่น

โทร. 080-405-5599

ร้านธงไชยเฟอร์นิเจอร์

139 หมู่ 7 ตำบลหนองไผ่

อำเภอชุมแพราม จังหวัดขอนแก่น

โทร 081-5928336, 088-568-0682

บจก. เมืองเก้าเฟอร์นิเจอร์  1999 (เฮียนุ๊ย)

345,345/2 ถ. กลางเมือง ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

โทร. 043-224-728 , 0817111117

Fax. 043-223-955-6

ชัยภูมิ

ร้าน KTM ชัยภูมิ

5/22 หมู่ 8 ถ. นิเวศน์รัตน์ ต. ในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ 

โทร .044-813-318

หจก.จัตุรัสเฟอร์นิเจอร์

16/1-3 ม.12 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก

(ตรงข้าม 7-11) อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

โทร. 044-851-383

นครพนม

ลาวัลย์ เฟอร์นิเจอร์ 

189หมู่ 10 ชยางกูร ต. ธาตุพนม อ. ธาตุพนม 

โทร. 089-569-1157 

ร้านปิยะศักดิ์พาณิชเรณู

อ. เรณูนครจ. นครพนม

นครราชสีมา

บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ จำกัด

439 ม. 2 แขวงหนองบัวลำภูเขตเมืองจังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044-334-999

ทองอยู่เฟอร์นิเจอร์ 

326 ถ. มิตรภาพ ต. ปากช่อง  จังหวัด นครราชสีมา

โทร.086-468-0619 ,  094-146-2643

บึงกาฬ

บึงกาฬเฟอร์นิเจอร์

ถ.บึงกาฬ อ. บึงกาฬ จังหวัด หนองคาย

โทร. 042-403-046 หรือ 081-739-1900

ปากคาดเฟอร์นิเจอร์

168/4 ต.ปากคาด อ. ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โทร.098-197-8480

วงเดือนเฟอร์นิเจอร์

185 หมู่16 ตําบลโซ่ อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

โทร. 081-967-8931 , 088-077-0835

บุรีรัมย์

บริษัท เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

90 หมู่ 6 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต. กระสัง 

อ.เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

โทร.044-161-929 , 091-834-8972  , 095-619-2217

บจก. วิจิตรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

151-155 ถ.ประชาสันติสุข

ต. นางรอง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โทร. 044-631213

บริษัท มาเจริญ โฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

773/20-22 ถ.โชคชัย-เดชอุดม

ต.นางรอง อ.นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110

โทร.044-631-843

บริษัท ธารทองนางกรุ๊ป จำกัด

198/43 ถ. โชคชัยเดชอุดม ต.นางรอง

อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โทร. 083-6340999

มหาสารคาม

บริษัท ไทยเพิ่มผลโอมเซ็นเตอร์ จำกัด

440 หมู่ 16 ตำบล ปะหลาน อ. พยัคภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม

043-522-444

บริษัท สารคามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

26 ถ. สารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง

 จังหวัด มหาสารคาม 44000

โทร . 043-713-322-3 (คุณวิ)

มุกดาหาร

ร้านวัฒนะเฟอร์นิเจอร์

48/9 ถ.พิทักษ์พนมเขต  อ.เมือง จังหวัด มุกดาหาร

โทร. 042-611-201 , 081-471-3442

ยโสธร

หจก. ชัยเรืองสินโฮมเซ็นเตอร์ 

563 / 15-22 ถ. วิทยาธำรงค์

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร 35000

โทร. 089-7222911, 045-724998

ร้านปูเป้เฟอร์นิเจอร์

82/1 ม. 17 ต. กุดชุมอ. กุดชุมจังหวัดยโสธร 35140

โทร. 093-103-5196

หจก.มิลเจริญออฟฟิคเซ็นเตอร์

387 หมู่3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ตาดทอง

อ.เมืองจังหวัด ยโสธร โทร.081-351-3064

ร้อยเอ็ด

ร้านโมเดิร์นโฮมเฟอร์นิเจอร์

230 / 1-3 ถ. รณชัยชาญในเมือง

อ. เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. 085-912 -5308

บจก. ไทยเพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์

209 หมู่ 23 ถ. ร้อยเอ้ด – โพนทองต. เหนือเมืองอ. เมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ดโทร. 043-522-999, 0804042563 แฟกซ์ 043-518-814

เลย

โฮมแคร์

61 หมู่ 12 ถ. มะลิวรรณ ต. น้ำโขงอ. เมืองจังหวัดเลย

โทร. 089-4200-180

บขส.โฮมแคร์

69/33 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป๋อง อ.เมือง จังหวัด เลย 42000

โทร.042-815-607 , 042-815-626 , 086-862-5333

เฟอร์นิเจอร์

ถนน 98/3 กุดป่องอำเภอเมือง เมืองเลยจังหวัดเลย

โทร. 0864650560

ร้านร่วมใจ

1/4 ถนนร่วมใจ ตำบลกุดป่อง

อำเเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทร. 042811692 , 042-811-830

ศรีสะเกษ

จตุรโชคกรุ๊ป24

286/2 หมู่ 10 อ. เมือง

จังหวัด ศรีสะเกษ  โทร. 081-966-3122

บริษัทเรืองฤทธิ์59จำกัด

332/1 หมู่ 8 ต.หนองครก อ. เมืองศรีสะเกษ

จังหวัด ศรีสะเกษ โทร. 092-515-7422

ภัชราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

213 หมู่ 8 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

โทร. 085-021-8553 , 098-154-4041

สุรินทร์

ร้านเพลินเฟอร์นิเจอร์

ต. จอมพระ อ. จอมพระ จ. สุรินทร์ 

โทร. 083-1290-223

สุรินทร์เฟอร์นิเจอร์ 

313 หมู่ 6 ถ.สุรินทร์-ศรีขรภมิ ต.นอกเมือง อ. เมือง จังหวัด สุรินทร์

โทร.044-040677-8 Fax. 044-040-612

สกลนคร

มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์

( คุณ สมชาย หงส์โชคทวี )

884/1 ถ. นิติโย ต. สว่าง อ. สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร 47110

โทร. 042-722789 , 082-3018999

บริษัท โฮมพลัส เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ สกล จำกัด

1/4 ถ. เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จังหวัดสกลนคร 

47000 โทร.042-972-585 Fax.042-743-566

Email : [email protected]  Line id : kaistock

หจก. พรทิพย์เฟอร์นิเจอร์

696/1 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร โทร. 087-721-1532

หนองคาย

คุณ อนงค์ แสงแก้ว

จังหวัด หนองคาย + ขอนแก่น

โทร. 081-308-4199

โพธิ์ชัยเฟอร์นิเจอร์

ณัฐวุฒิ เทศศรีเมือง (คุณออดี้)

169 หมู่ 5  ถ. พนังชลประทาน ต. มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

โทร. 042-412-651 , 088-557-8477

Fax. 042-412-703 , Line ID : arty34

ร้านลินดาเฟอร์นิเจอร์

974 หมู่ 1 ตำบลจุมพล เขตมีนบุรี จังหวัดหนองคาย

โทร. 042-471-535 084-203-5200

หนองบัวลำภู

โมเดริ์นโฮม

91 หมู่ 7 แขวงโพธิ์ชัยเขตเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

โทร. 082-745 8038

ร้านเจพีเฟอร์นิเจอร์

429 หมู่ 13 ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

อุบลราชธานี

ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์

118 / 1-3 ถนนจันทร์ลักษ์

อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

โทร. 045-322-848

ไพศาลเฟอร์นิเจอร์

71 หมู่ 18 ถนนเดชอุดมบุรีทะลักตำบลเมืองแคน

อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

โทร 045-282-453, 081-252-3578

อำนาจเจริญ

ถาวรเฟอร์นิเจอร์

491/12 ถ. อรุณประเสริฐเขตเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 081-977-1811

พูนทรัพย์เฟอร์นิเจอร์

199 หมู่8 ต. ไก่คำ อ.เมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร.085-418-5923

อุดรธานี

สุริยาซูเปอร์สปอร์ตเซ็นเตอร์

189/9 หมู่ 6 หนองบัวอ. เมืองจังหวัดอุดรธานี

โทร. 0898465544, 042323975