House and Home Furniture – Classic


ชุดรับแขก
ชุดรับแขกไม้สัก เป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกผลิตด้วยไม้สักทองคุณภาพดี หลากหลายลวดลาย เช่น ชุดรับแขกหลุยส์โอบพิกุลสีพ่นขาวเดินทอง, ชุดรับแขกหลุยส์วีนัสและโต๊ะกลางหลุยส์อัจฉรา, ชุดรับแขกล้อเกวียนและโต๊ะ

โต๊ะอาหาร โต๊ะประชุม
โต๊ะไม้สักทอง โต๊ะอาหาร โต๊ะประชุม หลากหลายรูปแบบ มีทั้งโต๊ะกลม โต๊ะเหลี่ยม โต๊ะแปดเหลี่ยม โต๊ะรูปป้าน ตกแต่งแกะลาย ขาหลุยส์ พร้อมเก้าอี้หลุยส์ลวดลายสวย สง่า

โซฟาคุณภาพเยี่ยม
แชร์เบส-โซฟาเบดทู 2ที่นั้ง และ 3ที่นั้ง โซฟาคุณภาพเยี่ยม ลายผ้าสวยงาม ลงตัวทุกสัดส่วน อาทิ เช่น โซฟาเบดทู 2 ที่นั้งปรับนอน โซฟาเบดทู 3 ที่นั่ง จาก เฮ้าส์แอนด์โฮมเฟอร์นิเจอร์