ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ

กำแพงเพชร

อลังการเฟอร์นิเจอร์

คุณกันตภณ จงจิตสุขวิทยา (เฮียกบ)

81/1 ถนน เทศบาล1 ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-721-114-5 , 086-591-1985

fax. 055-721-114-5 ต่อ 15

ร้านนำชัยเฟอร์นิเจอร์

755หมู่2 ตำบล ท่ามะเขือ อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร

โทร. 055-724-271 , 081-675-1566

เชียงราย

ตุ๋มเฟอร์นิเจอร์

889 หมู่ 3 ถ.สาย2 ต.เวียง อ.เชียงแสน

จังหวัดเชียงราย 57150

โทร. 081-824-4288( คุณตุ๋ม ) , 085-831-4949

เชียงใหม่

เฮงเจริญเฟอร์นิเจอร์

760 ต.ป่าดำ อ. ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่

โทร. 083-481-5879

จำรัสเฟอร์นิเจอร์

323 หมู่7 ต.เวียง อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 500110

โทร. 053-451-221, 065-757-6779

Line : 065-757-6779

ภูวิศ เฟอร์นิเจอร์

300/2 หมู่ 14 ต. ข่วงเปา อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 098-761-2761, 096-740-2179

Fax. 053-341-313

น่าน

ธ ขวัญนคร

158/13-14 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

โทร. 081-472-2309, 054-771-477 

Fax. 054-751-200

Email [email protected]

ฟ.เฟอร์นิเจอร์ (คุณ พัชรินทร์ สุปรียาพร)

55 หมู่ 4 บ้านร้อง ต. ปัว อ. ปัว จังหวัดน่าน

 โทร. 086-420-0434 , 095-824-2649 

ร้านบุญวาดเฟอร์นิเจอร์

104 หมู่ 12 บ้านร้องเย็น ต.กลางเวียง

อ.เวียงสา จังหวัด น่าน โทร. 063-148-9789, 081-885-6935 ( คุณคณาวุฒิ กำใจ )

แพร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าพาณิชย์

คุณ พรทิพา จองสิทธิ์ (น้อย)

170/47-/54 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง

อ.เมืองแพร่ จังหวัด.แพร่ 54000

โทร.054-511-357 ,054-621234 ,086-421-0075

Fax. 054-524325 Email. [email protected]

พะเยา

THE GRAND FURNITURE ( เดอะแกรนด์เฟอร์นิเจอร์ )

274/4 ต.แม่คำ อ.เมือง จังหวัด พะเยา 

 56000 โทร. 054-413-181-1,086-6704367

 Fax. 054-413-181-2

พิษณุโลก 

บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด

29/9 หมู่ 7 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมื่อง

จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 055-282444 Fax. 055-334041

Email: [email protected]

บริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด

399/9 หมู่ 8 ถนน พิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง

จังหวัด พิษณุโลก 65000

โทร. 055-223344 Fax. 055-223343

Email: [email protected]

เพชรบูรณ์

บริษัท เซ็นทรัล โฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 

311 ม. 12 ต.สระกรวด อ. ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์

โทร. 083-091-1966 

ร้านช้างการไฟฟ้า

2250-1 ตลาดแสงอาทิตย์ อ. หนองไผ่ จ.เพรชบูรณ์

โทร.056781438 , 086-445-7796 , 088-286-3440

Fax. 056-781-670

ร้านนันทิยาเฟอร์นิเจอร์

คุณ นันทิยา ลีละวัฒนากูล 

22/2-6 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ. เมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทร. 056-725377, 089-605-3619

Email :[email protected]

หจก. ตงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 

4หมู่6 ถ. หล่มสำ-เลย ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า

จังหวัดเพรชบูรณ์ 056-708-444

พิจิตร

ร้านเดชาเฟอร์นิเจอร์

29/77 ถนน สระหลวง อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร 66000

โทร. (คุณอำพร 081-596-1565) (คุณอภิชาติ 089-810-2554) 

โมเดิร์นโฮมเซนเตอร์

ถนนบึงสีไฟขวัดขนุน วังจันทร์ ห่างหลังถนนรอบบึงสีไฟ 1.5 ก.ม.

โทร. 081-785-7441

ตาก

หจก. พัณสภัทร เฟอร์นิเจอร์

คุณพันชณ บุณปิติโอฬาร (คุณมนัส)

99/29 ถ.พหลโยธิน ม.7 ต.ไม้งาม

อ. เมือง จ.ตาก 63000

โทร.055-508-799 , 085-655-1539 Fax. 055-508-798

บริษัท ฮัลโหลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

4/12 ถ. สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จังหวัด ตาก 63110

โทร :055-532-366 , 062-289-9951 

Line: @hellofurniture 

ลำปาง

หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์

227/2-3 ถ. ทิพย์วรรณ  ต. พระบาท อ. เมือง จังหวัด ลำปาง 

โทร .054-218-159

อุตรดิตถ์

ไทยเฟอร์นิเจอร์

คุณ ธนทร ขันรุ่งโรจน์

2/89 ถนน พาดวารี ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์

โทร. 081-887-8191

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตรดิตไทธนา

2/89 ถนนพาดาวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จังหวัดอุตรดิต

โทร.055-443-043  , 081-533-1713 Fax. 055-443034

สุโขทัย

ครูหล้าเฟอร์นิเจอร์

363 หมู่10 ต. ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย

โทร. 055-659-110