ชุดน้ำชาไม้สัก – Classic

1.nเก้าอี้ลูกข่างแคทเท้าแขนเดินทองps
1.เก้าอี้ลูกข่างหลังหุ้มแกะลาย+โต๊ะข้างสายไหมไม้จริง
1.เก้าอี้ลูกข่างหลังหุ้มมีท้าวแขนPN72
2.aเก้าอี้พ่นขาวเดินทอง
2.bศรแดงไม่ท้าวแขนสีธรรมชาติเดินทอง
2.ศรแดงท้าวแขนธรรมชาติเดินทอง
3.nหลังกลมชาติเดินทอง
4.nเก้าอี้หลังกลมสีโอ๊คเดินทอง
5.nตัวสั้นหลุยชายสีธรรมชาเดินทองโต๊ะข้างหลุยวีนัส
5.nตัวสันหลุยส์ทานตะวันเดินทอง+โต๊ะข้างวีนัสเดินทอง