ชุดรับแขก-คลาสสิค

5.ชุดรับแขกศรแดง3ที่นั่ง+โต๊ะกลางคลางเดินทอง
6.nคราส3สีธรรมชาติ
7.nคราส3หลังหุ้มPN70
8.nคลาส3พ่นขาว
9.nผีเสื้อแกะลาย
10.nผีเสื้อแกะลายPU
11.nผีเสื้อแกะลายสีโอ๊ค
12.nผีเสื้อแกะลายสีโอ๊คหนังชุดเล็ก
13.1nสายไหมลายใหม่
13.2nสายไหม
14.nสายไหมแกะลายสีพ่นขาวเดินทอง
15.nสายไหมแกะลายลายใหม่
16.n5สายไหมแกะลาย
16.nสายไหมแกะลายธรรมชาติเดินทอง
30.nสีพ่น
31.nอัจฉรา890
32.nหลุยอัจฉราธรรมชาติปรับ
33.nอัจฉราพ่นขาว
34.nหลุยส์โกเมนพ่นขาวเดินทอง
34.nหลุยส์โกเมนสีธรรมชาติเดินทองPN-54
35.nโกเมนเดินทองปรับสี
35.nโอบมาลัยสีธรรมชาติผ้าใหม่
36.aโอบมาลัยเดินทอง
36.bโอบมาลัยสีพ่นขาวเดินทอง
37.nโอบมาลัยสีพ่นเดินทอง
38.nหลุยส์วีนัสธรรมชาติใหม่
38.zหลัยส์โอบวีนัสธรรมชาเดินทอง