ชุดรับแขก-คลาสสิค

9.nผีเสื้อแกะลาย
16.n5สายไหมแกะลาย
16.nสายไหมแกะลายธรรมชาติเดินทอง